دو میلیون دلار هزینه باید گاهی اوقات دیده می شود/ قدم در راه ایران برای یک کرسی در آسیا