سیاستمدار گفت: ناامیدی در طیف گسترده ای از ساکنان کردستان عراق / تاریخی خطا از رفراندوم و اگر لازم است محاکمه مجریان آن است.