برنامه های سفر کاروان پرسپولیس در آبادان اعلام کرد