انواع جدیدترین اس ام اس ها, اس ام اس سیزده بدر سال 1397