وانت جدید تویوتا سری TRD ، شده است پرده برداری کرد