هفته ۲۷ لیگ برتر; دو اثر گل و آرامش نسبی برای چلسی