آغاز فیلمبرداری از "مشکلات" با بهرام رادان و مهناز افشار