تصاویر | سقوط یک اتوبوس مسافربری در دره, ۳ کشته و ۱۱ داستان های علمی تخیلی