دستور لاریجانی برای پیگیری وضعیت در بازار ارز خارجی