پرواز با هواپیمای ATR72 آسمان تا اطلاع ثانوی متوقف