عکس ؛ دروازه بان ” پرسپولیس ” و جریمه میلیونی از باشگاه !