بر خلاف ون شرکت های زائران اربعین در محور کاظمین بغداد 4 داستان های علمی تخیلی.