خودداری ورزشکاران کره شمالی در به دست آوردن تهویه مطبوع, تلفن, سامسونگ