کنفدراسیون فوتبال آسیا: ماموریت شفر بازگرداندن استقلال به روزهای درخشان است