رسمی: گودال " دلار کمتر از 4000 روپیه, شما می دانید,