انفجار بمب در یک ورزشگاه در سومالی/ ۵ تن کشته شدند