ادامه بارش باران و برف در روز شنبه/ احتمال مسائل در خوزستان