رهبر کره شمالی هواپیمایی برای دیدار با ترامپ ندارد!