تمام اهداف الهلال به یک 0-0 امارات متحده عربی در شهر العین