مقایسه دوربین سامسونگ Galaxy Note 8, LG 30; شما می توانید انتخاب کنید که بهترین تصویر